SKIN & AESTHETIC CENTER

E-DEn SKIN & AESTHETIC CENTER

E-DEn SKIN & AESTHETIC CENTER

E-DEn Clinic เรากำลังพัฒนาศูนย์รวมเทคโนโลยีล้ำสมัยทั้งนวัตกรรมด้านการใช้เครื่องและการปรับรูปหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดโดยการฉีด Botulinum Toxin [Botox], Filler, Meso, Thread Lift หรือการยกกระชับด้วย Ulthera, Hifu ปัญหาเรื่องสิวฝ้ากระหลุมต่างๆก็มี Laser ล้ำยุคจัดการกระทั้ง Treatment, SPA เฉพาะทางก็มีมากมายให้เลือกสรรคุณพร้อมจะจัดการปัญหาแล้วหรือยัง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *