การแก้ปัญหากระชับช่องคลอด

ตัวช่วยในการแก้ปัญหากระชับช่องคลอด

มีหลักการทำงาน คือการปล่อยคลื่นความร้อน RF (Radio Frequency) ในเนื้อเยื่อ ให้เซลล์ซ่อมแซมตัวเองกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน สร้างสเต็มเซลล์ ส่งผลช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่บริเวณกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานและบริเวณช่องคลอด ทำให้เกิดความกระชับของกล้ามเนื้อภายในโดยไม่ต้องทำการผ่าตัดแบบเดิม และไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและแสบร้อนที่บริเวณช่องคลอดได้ เพียงแค่สอดด้ามหัวเครื่องเข้าไปให้เกิดการปล่อยพลังงานความร้อนออกมา อาจจะรู้สึกอุ่นๆ เล็กน้อย อีกทั้งยังใช้ระยะเวลาในการทำเพียง 30 นาทีทำให้ช่องคลอดมีความกระชับขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ผลลัพธ์ดีขึ้นทันทีหลังการรักษา 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *